Kotkan myymälään Verkkokauppaan

Mikrokulma Yritystili

 

Tällä hakemuksella voitte hakea yrityksellenne Mikrokulma yritys-asiakkuutta, joka pitää sisällään tililuoton.

Mikrokulma Yritystili -asiakkuuden tililuottosopimus/tililuoton käyttöehdot 02/2011.

Mikrokulma yritys -asiakkuuden tililuotonantaja on Porvoon Mikrokulma Oy. Mikrokulma yritys -asiakkuuden tililuotonsaaja on asiakasyritys.

 

 1. Tilin avaaminen
  Tilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Yrityksen on täytynyt olla toiminnassa vähintään kuusi kuukautta (rekisteröitynä kaupparekisteriin vähintään kuusi kuukautta). Mikrokulma tarkastaa asiakasyrityksen luottotiedot sekä tarvittaessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä. Mikrokulmalla on oikeus yksipuolisesti hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 5-10 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.
 2. Tilin käyttö
  Hakemuksessa on määriteltävä osto-oikeus, eli kenelle asiakasyrityksessä on annettu tilinkäyttöoikeus. Osto-oikeus voidaan määritellä henkilölle, henkilökortille, valttikortille tai muulle yksilöivälle tiedolle. Mikrokulma ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Mikrokulman henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse haluamat) viitetiedot. Asiakasyritys on velvollinen maksamaan laskun Mikrokulmalle, vaikka laskun viitetiedoissa olisi virhe tai puute.
 3. Tilin irtisanominen Mikrokulman toimesta
  Mikrokulma voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakasyrityksen taloudellinen tilanne muuttuu ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai asiakasyrityksellä on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakasyritys on antanut itsestään hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen (luoton myöntämiseen), tai asiakasyritys on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakasyritys jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu siirretään Mikrokulman toimesta perintätoimiston hoidettavaksi.
 4. Luottoraja
  Mikrokulma pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakasyritys haluaa myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta. Mikäli tiliä käytetään harvakseltaan yhden vuoden aikana, Mikrokulma pidättää oikeuden laskea myönnettyä luottorajaa ajankohtaisen velkasaldon tasolle. Mikrokulma ilmoittaa tästä asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti.
 5. Laskutus
  Laskutusväli on kaksi 2 viikkoa. Saatte kaikki asiointinne yhdellä koontilaskulla. Maksuaika on kymmenen (10) päivää laskun päiväyksestä.
 6. Korko ja perittävä maksut
  Korkolain mukainen viivästyskorko. Maksumuistutuksista peritään 10€ huomautusmaksu. Asiakasyritys korvaa Mikrokulmalle perinnästä aiheutuneet kulut. Perimme paperilaskuista 5,00€ laskutuslisän, verkko- ja sähköpostilaskut ovat ilmaisia.
 7. Muut ehdot
  Mikrokulman myyjähenkilöstöllä on oikeus tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse tai puhelimitse 020 759 8035.
 8. Omistuksenpidätysehto
  Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Mikrokulmalle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakasyrityksellä, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.
 9. Erimielisyyksien ratkaiseminen (tililuottosopimus, maksut ja saatavien perintä)
  Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne tililuotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa käräjäoikeudessa.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tililuotonantaja kirjallisesti toisin ilmoittaa.

 

Tilihakemus

 

Lataa tästä tilihakemuslomake ja palauta se täytettynä Mikrokulmaan tai täytä alla oleva lomake.

Yritystili uusi

Perustiedot

Laskutustiedot

Ostot

Luvat

Lue tietosuojakäytäntömme tästä
Soita